Welcome at E.S.A.V. Asterix!


Welcome on the website of the Eindhoven Student Atletics Association Asterix! Asterix ensures that students from Eindhoven can practice their favorite sport: Athletics! Besides the trainings on Monday and Wednesday evening, Asterix organize a lot of activities and competitions. Are you interested in athletics? Then join us on one of our trainings!

Providing Athletics trainings since
2018

News


2 days ago

E.S.A.V. Asterix

[English below]

Mannen Asterix promoveren naar divisie 2!

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zo ver: de promotiewedstrijd naar de tweede divisie! Op basis van de drie reguliere competitiewedstrijden in Valkenswaard, Best en Helmond had het eerste mannenteam van Asterix zich voor deze wedstrijd geplaatst, en nu kregen zij eindelijk écht de kans om zichzelf te belonen voor de vele maanden aan noeste trainingsarbeid die er verzet waren. Voordat de wedstrijd kon beginnen moest er echter al hard gewerkt en vooral vroeg opgestaan worden, want de wedstrijd zou plaatsvinden bij SAV, in het Noord-Hollandse Grootebroek. Terwijl verschillende Galliërs nog aan het bijkomen waren van het NSK Teams dat de dag erop had plaatsgevonden, waren Rik, Jelle, Marvin, Walter, Floris-Jan, Robert, Matthijs, Niek en Casper, vergezeld door enkele supporters, al vroeg op pad, vol spanning maar vooral vol goede moed! De opdracht die volbracht moest worden klonk eenvoudig, maar was des te lastiger: van de 12 ploegen die aan de wedstrijd deelnamen eindigen bij de beste 5. Dat zou een lastige uitdaging worden, maar de prognoses van Rik hadden al aangetoond dat promotie zeker niet onmogelijk was.

Om 12 uur begonnen de eerste onderdelen, en brandde de strijd direct in alle hevigheid los. Casper mocht meteen van start voor zijn debuut op de 3000 meter Steeplechase. Hoewel hij van de zenuwen bijna ging zwemmen bij de eerste waterbakpassage, herpakte hij zich daarna goed, om in 9:53 de overwinning veilig te stellen op het eerste onderdeel van de dag. Ook voor Robert was het tijd om te springen, maar wel wat hoger dan de gemiddelde steeplebalk: met een prima 1,85 meter sprong hij bijna even hoog als zijn beste seizoensprestatie. Hierna mocht Floris-Jan aantreden op kogel, en hij liet maar eens te meer zien wat pieken op het juiste moment inhoudt: met een geweldige krachtsinspanning stootte hij de kogel naar een afstand van 12,25 meter, een persoonlijk record!

Inmiddels hadden de snelste Gallische mannen, Jelle en Walter, zich al gemeld voor het kortste looponderdeel van de dag, de 100 meter sprint. Jelle legde de lat direct hoog met een sterke tijd van 12,10 seconden, maar Walter wist daar een serie later nog net onder te duiken: 12,06. Robert mocht alweer door naar zijn tweede onderdeel, het verspringen. Hier sprong hij alsof zijn leven ervan af hing, en hij landde pas na 6,34 meter, zijn tweede ijzersterke prestatie van de dag. Om kwart voor twee mochten ook Niek en Jordi eindelijk in actie komen, op de 400 meter. Beide maakten het erg spannend door na 300 meter tegelijk de bocht uit te komen, maar op het laatste stuk was het Jordi die nipt aan het langste eind trok: 53,86 om 54,42.

Ondanks dat de tussenstand niet eenduidig bleek, leek het team halverwege de wedstrijd nog steeds een mooie kans te maken om de top-5 en daarmee promotie te behalen. Voordat het zover was moesten er echter nog 4 individuele onderdelen worden afgewerkt: het speerwerpen, de 400 meter horden en de 200 en 1500 meter. Rik kwam als eerste in actie, en wierp direct bij zijn eerste poging op het speerwerpen een prachtige afstand van 48,05 meter. Robert moest kort na zijn sterke optredens op het hoog- en verspringen direct aantreden op de 400 meter horden. De zware combinatie van onderdelen bleek hem niet koud te hebben gelaten en hij kreeg het erg zwaar, maar dankzij zijn ijzersterke doorzettingsvermogen wist hij de schade beperkt te houden. Vervolgens stonden Matthijs, die al had hooggesprongen, en Walter aan de start voor de 200 meter. Matthijs vloog met een lichte rugwind naar een mooie tijd van 24,88, die een serie later door Walter nog verbeterd werd met een hele satisfying 24,24. Het laatste individuele onderdeel, de 1500 meter, was voor Niek en Casper, die mochten laten zien hoe goed ze hersteld waren van de 400 meter en 3000 meter Steeple van eerder op de dag. Niek bouwde zijn race in de eerste serie goed op en liep naar een PR van 4:30,20, wat Casper inspireerde om in de tweede serie ook goed te presteren: met 4:01,74 wist hij nog ruim 800 punten binnen te halen voor het team.

Inmiddels steeg de spanning tot een hoogtepunt, en de Galliërs verzamelden zich rond de atletiekbaan voor het allerlaatste, beslissende onderdeel: de afsluitende 4x100 meter estafette! Wetende dat de strijd om de eerste 5 plaatsen nog grotendeels openlag, en dat er op een estafette vanalles kan gebeuren, was de spanning werkelijk om te snijden. Gelukkig was het vertrouwen in Marvin, Walter, Matthijs en Jelle, die dit onderdeel voor Asterix tot een goed einde moesten brengen, groot. Marvin, die nog fris was, wisselde als eerste sterk op Walter. Over de andere twee wissels zullen we het niet meer hebben, maar het stokje kwam uiteindelijk veilig over de finish in een tijd van 47,08, waarmee team Asterix de zevende plaats bemachtigde op dit onderdeel. Hierna werd de honger gestild op de meegebrachte appeltaart, en verzamelden de Galliërs zich vol spanning om te wachten op de bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd. Die liet gelukkig niet lang op zich wachten, en zodra bekend werd gemaakt dat Team Asterix de vijfde plaats en daarmee promotie naar de tweede divisie had behaald, barstte er een luid gejuich los rond de atletiekbaan in Grootebroek! De vreugde was groot, en nadat er een prachtige teamfoto was gemaakt en er met bier was gedoucht vertrokken de Galliërs trots en in euforie op weg naar huis.

Speciale dank aan de supporters/vrijwilligers: Mirna, Sebastiaan, Fleur en Margot!

Asterix’ men achieve promotion to the second division!

Last Sunday, the most important day of the Competition Season had finally arrived, with the promotion match to the second divison! Based on the first three, regular competition matches in Valkenswaard, Best and Helmond, Asterix’ first men’s team had qualified for this match, and now they finally got the chance to reward themselves for the many past months of heavy training. Before they could take part in the match at all, however, firstly the Gauls had to wake up really early, as the match would take place at the track of SAV, in Grootebroek, which is located north of Amsterdam. While different Gauls were still recovering from the NSK Teams which had been held one day before, Rik, Jelle, Marvin, Walter, Floris-Jan, Robert, Matthijs, Niek and Casper, accompanied by some much-needed supporters, were already travelling towards the match, tensed but full of courage! The assignment that had to be accomplished sounded simple, but would be hard to complete: of the 12 competing teams, Asterix had to finish between the best 5 at least. This would be a tough challenge, but the forecasts from Rik had already pointed out that promotion would certainly not be impossible.

At 12 o’clock, the first events began, and the match immediately erupted into a tense battle. Casper immediately rushed to the start of his first ever 3000 meter Steeple Chase. Although he almost went swimming at his first water jump, he recovered very well, taking the win at the first event of the day in 9:53. For Robert, it was time to make some jumps as well, although he jumped a bit higher than the average steeple barrier: with a great jump of 1,85 meter, he equaled his best performance of the season on high jump. Next, Floris-Jan gathered his forces at shot put, and showed what it was all about to be ‘peaking at the right moment’: with a powerful effort, he threw a great distance of 12,25 meter, which is a personal best for him!

In the meantime, the fastest Gauls, Jelle and Walter, had already reported at the start of the shortest running event of the day: the 100 meter sprint. Jelle set a high standard with a strong time of 12,10 seconds, but one heat later Walter managed to beat this time by just a fraction: 12,06. Robert moved up to his second event of the day, long jump. He jumped as if his life depended on it, and landed after covering a distance of 6,34 meters, making it his second great performance of the day. At a quarter to two, Niek and Jordi also finally came into action, at the 400 meters. Their heat turned into a tense battle in which both runners entered the home straight simultaneously, but at the last meters Jordi came out to be just a little stronger: 53,86 to 54,42 seconds.

Although the intermediate standigs proved to be pretty ambiguous, halfway the match the team still seemed to be making a good chance to finish in the top-5, and thereby achieving promotion. However, first of all, 4 more individual events had to be completed: javelin, the 400 meter hurdles and the 200 and 1500 meters. Rik was the first one to come into action, and directly threw a great distance of 48,05 meters at his very first attempt. Robert, being quite worn out after his strong performances on high jump and long jump, had to run the 400 meter hurdles. The heavy combination of events proved to be bothering for him and the final meters were very heavy for him, but thanks to his strong perseverance he managed to limit the damage at this event. Next, Matthijs, who had already competed at high jump, and Walter were at the start of the 200 meters. With a slight tailwind, Matthijs sprinted to a nice time of 24,88, which was beaten by Walter in the next heat, with a very satisfying 24,24. The last individual event, the 1500 meters, had been assigned to Niek and Casper, who were to prove how well they had recovered from their 400 meters and 3000 meter Steeple Chase earlier that day. Niek ran a very smart race in his heat, resulting in a personal best of 4:30,20, which inspired Casper to also perform well during the second heat: with 4:01,74, he managed to score another 800 points for the team.

Meanwhile, the tension was building up even more, while the Gauls were gathering around the track for the very last, deciding event of the day: the 4x100 meters relay! Knowing that the battle for the first 5 places had not yet been decided, and many things could go wrong in a relay race, a lot of pressure could be felt by Marvin, Walter, Matthijs and Jelle, who had to make this event a success for Asterix. Marvin, who started off freshly, exchanged correctly with Walter. The other two exchanges aren’t worth to be mentioned, however, in the end Jelle finished safely and correctly in a time of 47,08, resulting in the 7th place for Asterix. After this final event, the empty stomachs of the tired Gauls were filled with apple pie, while they waited for the announcement of the outcome of the match. Thankfully, the victory ceremony started soon, and when the fifth place of Team Asterix was announced, meaning that promotion to the second division had been achieved, a loud cheering could be heard around the track in Grootebroek! There was much rejoicing, and after the team photos had been made and some Gauls took a shower with well-deserved beers, the Gauls proudly returned home.

Special thanks to our supporters/volunteers: Mirna, Sebastiaan, Fleur and Margot!
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

E.S.A.V. Asterix

[English below]

Nsk teams 2018!

Afgelopen zaterdag kwam een grote groep in Eindhoven studerende atleten, waaronder een aantal Galliërs, in actie op wat misschien wel het gezelligste NSK van het jaar is: het NK Atletiek voor Studententeams in Utrecht! Maar liefst 26 atleten en atletes gingen hier de strijd aan met de andere Nederlandse studentensteden, om de titel beste Nederlandse Studentenatletiekstad van 2018 te veroveren. Iedereen had dan ook hard getraind voor deze wedstrijd, en toen de middag aanbrak stond het hele team vol goede moed op de atletiekbaan in Utrecht. Traditioneel begon de wedstrijd met de vlaggenparade, waarbij de paarse vlaggen en meegereisde mascottes vol trots en onder luid Gallisch gejuich werden gepresenteerd aan het publiek. Zodra dit ludieke gedeelte van de wedstrijd erop zat begonnen de eerste Eindhovense atleten aan hun warming-up, en kon de echte wedstrijd al snel van start gaan.

Het Eindhovense mannenteam moest het helaas zonder een aantal Gallische atleten doen, die zich volop aan het voorbereiden waren op de promotie/degradatiewedstrijd die een dag later zou plaatsvinden. Desondanks stond er een ijzersterk team aan de start, dat zeker kans maakte om een podiumplaats te behalen op dit NSK. Zo was Ivo, die aan zijn laatste NSK deelnam, bereid gevonden om nog één keer de kogel, discus en speer op te pakken voor Asterix, wat hij zeer verdienstelijk deed. Jasper offerde zich op om, vlak voor zijn favoriete onderdeel (hoogspringen), de uitdaging van de 200 meter horden aan te gaan. Ook een aantal Galliërs probeerden wat onderdelen uit die buiten hun normale repertoire lagen: zo debuteerde Ramon dapper op de 2000 meter Steeple, helaas zonder succes. Gelukkig wist Sebastiaan de finish wel te halen, en zo nog wat punten te sprokkelen voor Team Eindhoven. Oscar ruilde voor een keer het kogelstoten in voor de 4x100 meter estafette, wat resulteerde in een prima vierde plaats op dit onderdeel. Michiel liet daarnaast zien weer helemaal op de weg terug te zijn na de ongelukkige blessure die hij tijdens de introweek op het Stratumseind had opgelopen, en liep een degelijke 300 en 1000 meter.

De mannen van de lange adem kenden een zware dag, door de vele nummers die afgewerkt moesten worden tijdens de wedstrijd. Troy dook knap onder de 10 minuten op de 3000 meter, waarmee hij liet zien dat het ondanks de vakantie met de vorm wel goed zit. Willem combineerde de 1000 en de 3000 meter, en Tim deed dit kunstje nog dunnetjes over door na zijn 1000 meter nog aan te treden op de Olympische Estafette: samen met Wessel, Hans en Bart dook hij hierbij nipt onder de 4 minuten, een sterke tijd! De sterkste prestaties van de dag waren echter wel voor Hans en Niels. Hans greep onverwachts de overwinning op de 100 meter in een tijd van 12,07 en zette een klein uur later een hele nette 36,97 op de klokken op de 300 meter, en Niels greep met groot vertoon van macht de overwinning op het hoogspringen, met maar liefst 1,95 meter.

Het Eindhovense vrouwenteam bestond, net als het mannenteam, uit 13 teamleden, en net als bij het mannenteam gaven een aantal debutanten kleur aan de wedstrijd! Carmen en Iris Houben liepen beide hun allereerste baanwedstrijd, waarbij ze direct de slopende 3000 meter mochten afleggen, maar dit ging hen zeer goed af. Een ander zwaar onderdeel, de 2000 meter Steeple, was een prooi voor Iris van Slooten. Ondanks dat ze onderweg moest stoppen om haar veters te strikken, wist ze een nieuw clubrecord neer te zetten op dit onderdeel. Mariëlle en Tessa Smits gingen dapper van start op de 200 meter horden, en haalden met de 6e en 8e plaats belangrijke punten binnen voor het team. Maaike en Daphne doorbraken op de 300 meter allebei de 45 seconden-grens, wat een erg knappe prestatie is, en het laatste individuele looponderdeel werd succesvol door Hannah afgewerkt: 1000 meter in 3:22!

Ook de werpers lieten zien in topvorm te zijn voor deze wedstrijd. Tessa van Slooten debuteerde voor studerend Eindhoven, met een hele verdienstelijke prestatie op kogel. Tessa Smits en Jet pakten ondertussen met allebei een derde plek op respectievelijk kogel en speer veel belangrijke punten voor het team, en Pleun deed hetzelfde op hoog: met de nodige moeite, maar niet minder knap, sprong ze bij het hoogspringen over 1,40 meter. De sterkste prestaties van het vrouwenteam kwamen echter van de beide estafetteploegen. Maureen, Maaike, Hannah en Marielle pakten heel knap de tweede plek op de 4x100 meter, en even later werd dit kunstje herhaald door Mirna, Maaike, Marielle en Daphne op de Olympische Estafette, die hier alleen het zeer sterke team van Amsterdam voor zich moesten dulden.

Toen de laatste onderdelen waren afgelopen verzamelden de teamleden zich bij het clubgebouw, en werd er vol spanning gewacht op de uitslag van de wedstrijd. Het mannenteam bleek al snel nipt naast het podium te zijn geeïndigd, met een vierde plaats achter Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. Het vrouwenteam bleek in puntenaantal gelijk te zijn geeïndigd op de derde plaats met het team van Uros uit Maastricht, en even steeg de spanning tot een hoogtepunt! Na een aantal verwarrende en zenuwslopende minuten bleek het brons echter toch naar Maastricht te gaan, vanwege een groter aantal gewonnen onderdelen. De teleurstelling was even groot bij de Eindhovense atleten, maar even later werd deze al snel weggepoetst met sterke verhalen over de goede prestaties van de dag, onder het genot van een buffet van pasta, lasagne en salade. Terwijl er vrolijk werd nagepraat met de andere teams lieten Michiel en Casper Masterix nog even per ongeluk ontvoeren door een Wageningse atleet, maar dit mocht de pret niet drukken. Vol goede moed keerden de Eindhovense studenten tenslotte weer huiswaarts!

[English]

Nsk teams 2018!

Last Saturday, a large group of athletes and students from Eindhoven, with a few Gauls amongst them, came into action at what might be the funnest NSK of the year: the Dutch Athletics Championships for Student Teams in Utrecht! Here, no less than 26 athletes would compete against the other student cities, for the title of Best Dutch Student Athletics City of 2018. Everyone had been training very hard for this match, and as the afternoon arrived, the whole team was standing at the track in Utrecht, full of positiveness and courage. Traditionally, the match started off with the flag parade, during which the purple flags and the mascots which had travelled along to Utrecht were presented to the audience, under a loud cheering. When this playful part of the match had ended, the first athletes from Eindhoven could finally start their warming-up, and the real match finally began.
Unfortunately, the men’s team from Eindhoven had to operate without a large number of Gaulic athletes, who were still preparing for the promotion match which would take place only one day later. Despite this, a very strong team was ready to compete, and a podium place certainly wouldn’t be impossible to achieve. Amongst them, Ivo, who would be participating at a NSK for the very last time, had been found willing to compete in the throwing events for one more time. Jasper sacrificed himself to compete at the 200 meter hurdles, just before his favorite event (high jump) would start. Also, a few Gauls tried out some events which were clearly outside of their usual repertoire: Ramon bravely made his debut at the 2000 meter Steeple Chase, without succes sadly. Luckily, Sebastiaan did manage to make it to the finish line, gathering some really important points for Team Eindhoven. Oscar, for once, interchanged shot put for the 4x100 meter relay, which resulted in a strong 4th place at this event. Michiel proved to be on his way back after his painful injury during the intro week at the Stratumseind, running a very decent 300 and 1000 meters.

The long distance runners of the team had a very exhausting day, because of the many events that had to be run. Troy beated the 10 minute boundary at the 3000 meters, showing that, despite the recent summer holidays, he is still in a very good shape. Willem even combined the 1000 and 3000 meters, and Tim repeated this achievement by combining his 1000 meters with the Olympic Relay: together with Wessel, Hans and Bart, he beated the 4 minutes barrier, a very strong performance! However, Hans and Niels made the strongest performances of the day. Hans unexpectedly took the win at the 100 meters with a time of 12,07, and little less than an hour later he ran 36,97 at the 300 meters, while Niels took the win with a huge display of power at high jump: 1,95!

The women’s team from Eindhoven consisted of 13 members, and, just like the men’s team, a number of debutants competed at the match! Carmen and Iris Houben both had to run the very heavy 3000 meters in their very first track event, but they did a great job. Another heavy event, the 2000 meter Steeple Chase, was run by Iris van Slooten. Despite having to tie her shoelaces halfway the race, she succeeded in running a club record for Asterix at this event. Marielle and Tessa bravely started at the 200 meter hurdles, and finished at the 6th and 8th place, gathering some very important points for the team. Maaike and Daphne both beated the 45 seconds barrier at the 300 meters, a very strong performance from both athletes, and the last individual running event was completed succesfully by Hannah: 1000 meters in 3:22!

Great performances were also set at the throwing events. Tessa van Slooten made her debut for Team Eindhoven with a very nice performance at shot put. Tessa Smits and Jet both took a third place, at shot put and javelin, respectively, gathering many points for the team, and Pleun did the same thing at high jump, jumping over 1,40 meter. However, the strongest performances were set by the relay teams from Eindhoven. Maureen, Maaike, Hannah and Marielle took the second place at 4x100 meter relay, and shortly after, this performance was repeated by Mirna, Maaike, Marielle and Daphne at the Olympic relay: they were only beaten by the very strong team from Amsterdam.

When the last events had finished, the team members gathered at the club building, and tensly, the results of the match were awaited. Soon, the men’s team came out to have finished in fourth place after Amsterdam, Nijmegen and Utrecht, missing the third place by only a handful of points. The women’s team came out to have gained the same amount of points as the team from Uros/Maastricht, which originally put both teams at the third place in the general classification, and for a moment, the tension peaked! After a few confusing and nerve-racking minutes, however, the bronze medal turned out to be going to Maastricht anyway, because of a larger number of events were won by their team. For a short time, the disappointment was big amongst the teams from Eindhoven, but soon, this disappointment made place for stories about the strong results of the day, while the team members enjoyed a buffet of pasta, lasagna and salad. Meanwhile, Michiel and Casper let an athlete from Wageningen get away with Masterix, but even this happening couldn’t suppress the fun everyone was having, and in good spirits, everyone returned home!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

E.S.A.V. Asterix

Vandaag precies bestaat E.S.A.V. Asterix 49 1/2 jaar. Dat betekent dat vandaag het lustrumjaar officieel van start is gegaan. Bij een lustrumjaar hoort natuurlijk een lustrumthema en een lustrumlogo. Ben jij benieuwd wat dit is? Kijk het onthullings filmpje:

drive.google.com/file/d/1CGyJdbk_xxl3nq5yCFBZLnisS5giYm5D/view

ps. voor alle Galliërs en oud Galliërs van harte gefeliciteerd! laten we er een te gek jaar van maken!!!

Asterix Logo Bekendmaking Lustrum
drive.google.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

E.S.A.V. Asterix

Kruikenmeerkamp 2018!

[English below]

Verschillende Galliërs hadden er aan het einde van de introweek nóg niet genoeg van, en besloten af te reizen naar Tilburg voor wat misschien wel de gezelligste atletiekwedstrijd van het jaar is: de Kruikenmeerkamp! Net als vorig jaar gingen er weer 2 goedgevulde paarsgekleurde teams de strijd aan, geheel binnen het thema van dit jaar, ‘Kruikflix’: Team 49 Shades of Purple (Michiel, Tom, Henrik, Jelle & Casper) en Team Purple is the New Black (John, Bouke, Ramon, Sebastiaan, Jasper en Iris, die helaas niet kon voorkomen dat haar team als mannenteam meedeed in het klassement), geholpen door de broodnodige support van Eline en Simone. Bovendien was Judi namens een Tilburgs team aanwezig om de Gallische teams de nodige tegenstand te bieden.

Het weekend begon zoals gebruikelijk met een biercantus en aansluitend feest op vrijdagavond, waarbij al door verschillende teamleden uitstekend gepresteerd werd. De volgende ochtend moest er helaas toch echt gesport worden, en sleepten de Galliërs zich de atletiekbaan op om de hier en daar lichtelijk aanwezige katers eruit te zweten. Voor Iris, Sebastiaan, John, Ramon, Jelle en Casper begon de dag onder een dreigende hemel direct met de 100 meter sprint. Iris klokte een tijd van 18,78, waarmee ze liet zien haar kater iets minder goed verwerkt te hebben dan het jaar ervoor. John sloeg het goedbedoelde advies van zijn teamgenoten in de wind en ging toch voluit, wat hem een mooie 15,23 opleverde, achter Sebastiaan die met 13,88 verrassend de snelste Luxemburger op dit onderdeel bleek te zijn. In de volgende serie sloegen Jelle en Casper een dubbelslag door de concurrentie gezamenlijk het nakijken te geven, met 12,64 en 13,08.

De Galliërs waren nog maar nauwelijks bekomen van deze confronterende beproeving zo vroeg op de ochtend, of ze moesten alweer aantreden voor hun volgende onderdelen: de 400 meter, 1000 meter, het verspringen en het kogelstoten! Jasper pakte de winst in een nagenoeg volledig paarsgekleurde serie 400 meter in 1:05,10, waarmee hij een prachtig debuut maakte op deze afstand. Jelle wist in dezelfde race niet los te komen (letterlijk) van Eline, en beiden finishten eervol als laatste in 1:50,35 (lekker boeiend dit). Casper werd een serie later op een hele fysieke manier door Bouke aangespoord om harder te lopen, wat hem naar 54,14 bracht. Judi liep, vermomd als weerwolf, een prima tijd van 1:10,79. Even later liep Ramon op de 1000 meter een uitstekende wedstrijd, maar hij liet zich in de eindsprint nipt verschalken door Henrik: 3:20,89 om 3:21,01. Ook Jasper en Iris wisten de eindstreep van de langste afstand van de Kruikenmeerkamp te halen, en Casper stelde bovendien een shirtje veilig. Bij het verspringen had Jelle zich eindelijk van zijn handboeien ontdaan en wist hij tot een (zijn fysieke gesteldheid in acht nemend) prachtige 5,12 meter te komen. Ook Michiel mocht eindelijk in actie komen, en sprong met 3,77 meter naar een prima debuut. Bouke en Tom lieten zien dat zij naast zweepjes ook prima met kogels om konden gaan, en stootten 7,96 meter en 5,78 meter.

Na het verspringen was het tijd voor de ludieke onderdelen. Door het grote aantal geblesseerden wisten de Galliërs geen hoge ogen te gooien op de bierestafette, maar er werd des te meer genoten van de gratis biertjes na iedere 200 meter. Vol enthousiasme sprongen, slalomden, klommen en gleden de Galliërs over de stormbaan, snel genoeg om (bijna) als eerste in de rij te staan voor de net gearriveerde frietkraam. Toen er verschillende ladingen friet en snacks waren weggewerkt en de Galliërs nog steeds reikhalzend uitkeken naar de niet-bestaande saladebar werd het voor hen eindelijk tijd om zich van hun intellectuele kant te laten zien, tijdens de Pubquiz. De leden van 49 Shades of Purple luisterden veel naar het advies van Michiel, wat hen een laatste plaats opleverde (gelukkig presteerde Purple is the New Black beter). Hun verdriet kon tijdens de aansluitende afterparty gelukkig direct weggedronken worden. Als goedmakertje had Michiel het advies om sterke drank alleen in plastic flessen mee te smokkelen naar het evenement heel letterlijk genomen. Het beloofde nog een lange, gezellige avond en nacht te worden, die bovendien sportief werd afgesloten met de nodige Griekse 400 én 800 meters.

Op zondag stonden er nog verschillende technische onderdelen op het programma. Jelle, Jasper, John en Michiel presteerden het allen om bij het hoogspringen ondanks hun kater over de aanvangshoogte heen te komen, en Jelle kwam zelfs tot 1,55 meter. Uit blijdschap hierover smeet Bouke zijn discus naar 26,47 meter. Michiel presteerde het om zijn derde PR van het weekend neer te zetten, met 16,25 meter. Ondertussen verdedigde Sebastiaan de Gallische eer op het hinkstapspringen, waar hij heel verdienstelijk presteerde met een afstand van 9,67 meter. Als laatste onderdeel stond het speerwerpen op het programma. Bouke en Tom wierpen afstanden van 33 en 24 meter en zorgden voor mooie foto’s, terwijl er iemand anders onder Michiels naam tot 28 meter kwam. Toen iedereen uitgesport was brak Simone de tent af (letterlijk, de rest overigens ook), werd de nodige strijd uitegevochten met de aanwezige wespen en sprintten de Galliërs nog één keer het veld op voor het afsluitende ludieke onderdeel. Het enthousiasme en de hoognodige samenwerking leverden beide teams bijna alle juiste antwoorden op, zodat de Paarshartigen met een heel goed gevoel huiswaarts konden keren.


[English]

Numerous Gauls still hadn’t had enough after surviving the Introduction Week, and decided to travel to Tilburg to take part in what may be the most atmospheric athletics match of the year: the Kruikenmeerkamp! Just like last year, two purple-coloured and well-trained teams were present, dressed according to this year’s theme, ‘Kruikflix’: Team 49 Shades of Purple (Michiel, Tom, Henrik, Jelle & Casper) and Team Purple is the New Black (John, Bouke, Ramon, Sebastiaan, Jasper and Iris, who couldn’t prevent her team from counting as a men’s team in the classification, sadly), with the much-needed support of Eline and Simone.

As usual, the weekend started off with the annual beer cantus and afterparty on Friday night, during which multiple Gauls already performed at their very best. The next morning, however, it was finally time for some serious business, and the Gauls dragged themselves across the track to sweat out their hangovers. For Iris, Sebastiaan, John, Ramon, Jelle and Casper, the day started with the 100 meters sprint, under a cloudy sky. Iris managed to run a time of 18,78, showing that she was suffering just a little more from her hangover than last year. John ignored the well-meant advice from his teammates and decided to go all-in anyway, which brought him to a strong 15,23, behind Sebastiaan, who surprisingly managed to become the fastest athlete from Luxemburg at this event with 13,88. In the next heat, Jelle and Casper took the first and second place by running 12,64 and 13,08, beating all of their opponents.

As the Gauls had only just recovered from this confronting test at this very early time of the day, they already had to compete at their next events: the 400 meters, 1000 meters, long jump and shot put! Jasper took the win in an almost completely purple heat at the 400 in a time of 1:05,10, making a great debute at this event. Jelle couldn’t get rid (litteraly) of Eline, and both finished honourfully at the last spot in 1:50,35. During the next heat, Bouke (physically) encouraged Casper to run faster, which brought him to 54,14. Soon after this, Ramon ran a great 1000 meters, but got beaten by Henrik at the finish line: 3:20,89 resp. 3:21,01. Jasper and Iris also managed to reach the finish line of the Kruikenmeerkamp’s longest distance, and Casper even managed to secure a t-shirt at this event. At long jump, Jelle finally got himself rid of his hand cuffs and jumped as far as 5,12 meters. Finally, Michiel also came into action, making his debut on long jump with a nice distance of 3,77 meters. Bouke and Tom showed that, besides a whip, they could also handle large metal balls, throwing these to distances of 7,96 and 5,78 meters.

After long jump, it was time for some less-serious events. Due to the large number of injured team members, the Gauls didn’t manage to perform at their best during the beer relay. However, they enjoyed their beers all the more. Full of enthusiasm, the Gauls sprinted, jumped, climbed and slided across the obstacle course, fast enough to (almost) be first in line for the French fries bar, which had just arrived. After a large load of fries and snacks had been consumed and numerous Gauls were still longing for the non-existent salad bar, it was time for both teams to show off their intellectual sides during the pub quiz. The members of 49 Shades of Purple decided to follow up the well-meant advice from Michiel, resulting in the last place for their team. Thankfully, Purple is the New Black performed better. However, they got the chance to drink away their grief during the afterparty. To make up for his errors, Michiel had very litterally conformed to the advice to only bring liqor in plastic bottles during the event. It promised to be a long and very amusing evening and night, which would also be ended in a sportive manner with a Greek 400 ánd 800 meters.

On Sunday, a few more technical events were on the schedule. Despite their hangovers, Jelle, Jasper, John and Michiel all managed to beat the starting height at high jump, and Jelle even jumped over 1m55. Because of this, Bouke threw a distance of 26,47 at discus throw out of pure joy. Michiel managed to achieve his third personal best of the weekend, throwing 16,25 meters. Meanwhile, Sebastiaan defended the purple honour at triple jump, achieving a distance of 9,67 meters. The final event of the weekend would be javelin. Bouke and Tom threw their sparrows to distances of 33 and 24 meters while Sebastiaan took spectacular pictures of them, and someone threw 28 meters while acting like Michiel. When everyone was done with athletics, everyone broke down their tents, some violent battles with wasps were fought out, and finally the Gauls sprinted across the field one more time for the final quiz event of the weekend. The enthusiasm and coöperation between both teams resulted in almost all of the correct answers, so everyone returned home joyfully!
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

E.S.A.V. Asterix

[English below]

Afgelopen week was een belangrijke week voor Asterix. Het was namelijk de week waarbij we aan alle nieuwe studenten, ookwel ’intro kiddos’, konden laten zien hoe fantastisch Asterix is. De week begon vroeg op maandag ochtend, waarbij er flink geconcurreerd werd met de andere studenten sportverenigingen over wie de mooiste (en meeste) flyers had. De flyers knalden er zo hard doorheen dat Michiel meerdere malen naar huis moest sprinten (op een fiets) en zelfs extra flyers heeft laten bij-printen!
Na het flyeren zijn er door Bart en een paar bestuursleden een grote hoeveelheid pijltjes gefabriceerd uit wat hout en paarse verf, die vervolgens door de hele stad werden gehangen. Op deze manier konden alle nieuwe studenten de belangrijkste plek in Eindhoven vinden, namelijk naar onze (hele mooie) atletiekbaan.

Op dinsdag stond Asterix op de green strip market vele nieuwe studenten te woord die vragen hadden over onze vereniging. Daarnaast kon er zelfs een meter bier gewonnen worden door degene het officiele onderdeel: de ongeveer 10 meter het snelst liep. We moesten onze staplaats helaas delen met wat bijen, waarvan eentje het niet eens was met de dikte van Michiels lip en er even mee aan de slag ging (was uiteindelijk wat dikker aan een kant).

Het introprogramma vervolgde zich op woensdag met een soort sportdag waarbij alle nieuwe studenten wat activiteitjes konden uitproberen bij alle verenigingen. Bij ons kon er over hordes (op kinderhoogte) gesprongen worden, en kon er (super veilig) met speren in hoepels (<- goeie, alsof iedereen niet zn innerlijke krachten ging uitproberen…) geworpen kon worden. We moeten helaas melden dat bij het speerwerpen een gewonde is gevallen. Michiel besloot namelijk de dag ervoor een speerwerp techniek aan te leren in de kroeg, waarbij hij was uitgegleden en daarbij zijn knie liet zien hoe een gewricht niet hoort te buigen. Ook hier deelden we weer onze plek met wat andere insecten. Zo vond een wesp dat Casper iets te veel nadacht, waardoor die ff een extra gaatje in zn voorhoofd stak (ventilatie enzo). Later daagde Judi een bij uit door haar flyers wat steviger vast te pakken, helaas won de bij door Judi keihard in haar vinger te steken. Hierdoor hebben we het rode kruis laten zien hoe snel wij Galliërs (langs) kunnen rennen.

Op donderdag was het tijd voor de workshops! De baan werd met prachtige paarse vlaggetjes versierd en de speerwerp, sprint en looptrainingen werden voorbereid. Verder werd bij de warming-up gekeken wie het snelste een mede introkiddo kon meeslepen over 15 meter. Bij het speerwerpen werd gekeken wie ‘the lord of the rings’ is. Bij de lange afstandlopers kon worden gestreden met wat Galliers (uitslagen zijn gelukkig niet beschikbaar…). Ook besloten wat Galliers het op te nemen tegen de grote hoeveelheid wespen die rond onze prullenbak vlogen. Maar omdat wij natuurlijk een technische universiteit zijn hadden wij een indrukwekkende val gemaakt die de strijd tegen de wespen voor ons won. #engineeringthefuture

Later werd in de kroeg het energie gehalte weer opgekrikt door zo hier en daar een toverdrankje te nuttigen. Naar ons idee was het een geslaagde intro en we hopen komend jaar nieuwe leden te mogen verwelkomen!

[English]

Last week was very important for Asterix. As this was the introduction week in which all new students were given an opportunity to find out how great Asterix is! The week started Monday morning (nice and early) during which Asterix got to compete with all other student sports associations with the ‘who can hand out most flyers’ competition. The flyers got handed out at incredible speeds, resulting in Michiel having to cycle back home to quickly resupply our flyer stock.
After flyering all morning part of the Board and Bart started making our very own Asterix direction signs. Which points towards the most important place in Eindhoven, which is our brand new track of course.

Tuesday Asterix was present on the green strip market. Where Gauls were questioned by large amounts of students passing by. At our stand students got the opportunity to compete for a free meter of beer; The fastest person to run the official approximately 10 meters won the beer. Besides this, a bee came around and noticed Michiels' lip was a bit too thin. He went ahead and tried to change this, which resulted in the beautiful lip which was a bit swollen to one side.

On Wednesday all new students could try out different activities organized by the different sports associations. Asterix had set out a 30m hurdle track (kids height). And we had some javelins which students could try to throw in some hula hoops (which nobody did because that’s boring). Sadly enough, we have to announce that we did experience a casualty. Michiel tried the ‘how to throw a javelin’ course which Jelle gave to him in the pub. During which Michiel slipped and bent his knee in an unusual way. Besides this we also had some insects pop by. A wasp decided Casper’s head was too big and poked a hole in it so it could vent a bit. And Judi challenged a bee over her precious Asterix flyers, however, after the bee’s stinger entered Judi her finger she went off sprinting to the nearest first aid station (which she ran passed due to the running speeds and a small amount of panic).

Thursday Asterix organized a couple of workshops! Purple flags were hung up all over the track. And the sprint, running and javelin trainings were prepared. During the warming-up, new students tried out carrying each other over 15 meters. During the javelin training a fierce competition was held for the title ‘lord of the rings’. And the running group competed against a couple of seasoned runners of Asterix.

Later in the evening magic potion was distributed around a bit. We had a fun introduction week and hope to welcome some new students to our club this year!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Agenda


Oct
14
Sun
Marathon Eindhoven 2018 @ Eindhoven
Oct 14 all-day
Oct
17
Wed
Asterix Vijfkamp @ Sportpark De Hondsheuvels
Oct 17 @ 19:00 – 21:30
Oct
24
Wed
Asterix Cross @ Sportpark de Hondsheuvels
Oct 24 @ 17:30 – 20:00

Sponsors