Strongest Gaul/Greatest Gaul

De Strongest Gaul vindt jaarlijks op sportpark de Hondsheuvels plaats. Individueel zal er gestreden worden wie de sterkste Galliër zal zijn!

Door middel van kracht en behendigheid oefeningen zal er gestreden worden om de titel “The Strongest Gaul”.