Interne Competitie

De Interne Competitie (IC) is een onderlinge wedstrijd tussen alle leden van Asterix. Gedurende het bestuursjaar organiseert Asterix verschillende activiteiten en wedstrijden. Met iedere deelname zijn punten voor de IC te verdienen. Elk kwartaal zal er een mannelijke en een vrouwelijke winnaar worden uitgeroepen. Het lid dat aan het eind van het bestuursjaar de meeste punten heeft, wint de Interne Competitie en ontvangt naast eeuwige roem ook een unieke prijs. Dit jaar zijn er extra punten te verdienen met het voltooien van de lustrum challenges.