WWW-commissie

Zoals WWW al een beetje laat vermoeden proberen, is de taak om Asterix wereldwijd bekend te laten worden. Daarnaast wordt er gezorgd dat de site wordt onderhouden en de informatie up to date blijft. Suggesties zijn altijd van harte welkom!

Deze commissie bestaat uit:

  • Daniel Escobar Valdivieso
  • Daniel Pletea
  • Robert Bervoets
  • Menno Renkens
  • Marvin Arts